Điều quan trọng trong tu tập – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Điều quan trọng trong tu tập được Thượng toạ Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu vào ngày 13/12/2015.

thich-thien-thuan-dieu-quan-trong-trong-tu-tap1

Có ba điều Quan trọng trong tu tập mà bạn nên biết

Điều quan trọng trong tu tập là gì?

Khi tu tập là chúng ta đang đi theo, làm theo công hạnh của Bồ tát. Đa phần các Phật tử là tại gia lại nghĩ là không tu được Bồ tát. Bồ tát đi vào trong cuộc đời để vãng độ chúng sinh, tu tập như người bình thường khi họ rời đi chúng ta mới biết đó là Bồ tát.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=762&v=5Muxm7wrpLs

Video Điều quan trọng trong tu tập – Thích Thiện Thuận

Họ không vướng vào danh lợi, không kẹt về hình thức, không nhiễm bởi thế gian, không sợ hãi bởi ai hết. Đó là con đường lý tưởng cho các tu sĩ tại gia tu tập. Bồ tát muôn hạnh, cho nên chúng ta có thể học theo Bồ Tát.

Bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận về điều quan trọng trong tu tập là những điều để giúp các Phật tử tại gia để tu tập đúng cách mà không bị chi phối.

Dù chúng ta tu theo con đường nào cũng dựa trên những pháp môn sau để tu tập tốt như chúng ta đã nắm được guồng máy để vận hành. Tu là mục đích để chúng ta giác ngộ. Chúng ta cần thực hiện theo những yếu tố sau:

Thứ nhất là tâm xuất ly, chúng ta phải có tâm nguyện mong muốn rời khỏi cảnh giới khổ đau, ra khỏi luân hồi. Khi tâm xuất ly chúng ta có mới dứt khoát được đây không phải là nơi của chúng ta. Buông bỏ những điều từ tham chấp của mình.

Thứ hai là phải phát nguyện lớn, giữ tâm bồ đề của mình. Đây là động lực để giúp chúng ta đi đến mục đích tu tập. Chúng ta nỗ lực tu tập để thành Phật, thành Phật để cứu độ chúng sinh.

Thứ ba Hiểu được thật tánh, bản chánh của các pháp là không tánh. Khi chúng ta hiểu được các pháp là không thật, chúng ta hiểu được mới không chấp, lúc đó lòng chúng ta rộng ra mới không chấp chước. Chúng ta phải nhất định phải ra khỏi trần ai đau khổ này.

Đây là bài pháp thoại rất hay mà bạn nên nghe.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart