A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật – Thích Pháp Hoà

Pháp thoại mang tính vấn đáp A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng buổi tu học hàng tuần tại Tu Viện Trúc Lâm , ngày 26/02/2017.

a-mi-da-phat-hay-a-di-da-phat-thich-phap-hoa

Dù tụng A mi đà Phật hay A di đà Phật đều được

A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật ?

Chúng ta thường nghe thấy các Phật tử nói câu cửa miệng là A Di Đà Phật. Tuy nhiên, nhiều người lại nói là A Mi Đà Phật. Vậy đâu là câu nói đúng khi có sự khác biệt trong mỗi Phật tử. Trong bao đời này nay chúng ta vẫn đọc là A Di Đà nhưng sau này có nhiều nhà nghiên cứu đọc là A Mi Ta.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1738&v=Y4KQy4hDUqs

Video A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật – Thích Pháp Hoà

Khi chúng ta niệm Nam mô theo tiếng Phạn là để tỏ lòng thành kính với đấng giác ngộ. Ba chứ A Mi Đà là biệt danh của Cực La giáo chủ, đó là Đức Phật với quang minh vô lượng. A mi ta theo tiếng Phạn người Trung đọc là A mi Thô, đọc xuôi là Á Mi Thồ. Sau khi truyền qua nước ta theo lệ phổ thông thì chúng ta đọc là A Di Đà.

Tất cả đều là chữ phát âm nhưng không có nghĩa gì quá khác nên không có vấn đề gì hết. Theo thượng toạ Thích Pháp Hoà trong bài thuyết pháp này thì A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật cũng không khác gì nhau.

 

Song nếu Phật tử đến các tịnh độ nào đó thì họ đọc như thế nào thì mình đọc như thế chứ không thể họ đọc là A Di Đà mà ta lại đọc là A Mi Đà. Tiếng phát âm không hoàn toàn là đúng nên bạn hãy linh hoạt trong vấn đề này.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart