Ăn để sống – Bài thuyết pháp của Thầy Thích Pháp Hoà

Bài pháp thoại Ăn để sống được Thượng toạ Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada vào ngày 07/01/2018.

an-de-song-thich-phap-hoa

Ăn để sống hay sống để mà ăn

Người ăn để sống hay sống để ăn. Đó cũng là câu hỏi của rất nhiều người, khi Phật nói đời là vô thường, thì tại sao nhiều người còn tham ăn, tục uống như vậy. Nhất khi là chúng ta ăn rồi còn sát sinh. Liệu đó là ăn để sống hay sống để ăn?

https://www.youtube.com/watch?v=IwItnfxBsME

Video bài thuyết pháp Ăn để sống của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Nhiều khi người nói đến ăn uống thì lại cho rằng điều đó chỉ có phàm phu tục tử mới làm. Nhưng nếu không ăn thì mấy người có thể sống. Nhiều người thì cho rằng sống để mà ăn, để hưởng thụ những nhu cầu vật chất. Sống đề cao về vật chất đã từng đúng trong lịch sử, nhưng nếu sa đà việc chạy theo vật chất thì con người sẽ đánh mất rất nhiều thứ đáng giá xung quanh mình.

Đời người chỉ một hơi thở, đó là người ta đã thấy chân lý. Những người tu đạo, học theo chân lý mà Phật đã nghiệm và chỉ ra cho chúng ta hướng đến cuộc sống hạnh phúc, thanh thản trong tâm hồn.

Ăn – mặc – ngủ là nhu cầu bình thường của con người, nhưng khi người ta quá coi trọng mà sa đà vào ăn uống, các nhu cầu vật chất thì đó mới là sai quấy. Nếu người nào có tịnh thức thì sẽ không để điều này chi phối thời gian của mình, mà thấy rõ ăn để sống chứ không phải sống để mà ăn.

Vì vậy, trong đời sống này chúng ta nếu muốn tu tâm dưỡng tính thì hãy cọi nhẹ việc ăn uống, thiếu mình chia sẻ, ăn mà biết nhìn. Sống là phải biết đủ, đó cũng là điều mà bài thuyết pháp ăn để sống của thầy Thích Pháp Hoà.

Shopping cart