Đâu là chánh pháp – Thích Thiện Thuận

Quá trình tu tập không đúng chánh pháp sẽ bị lệch lạc. Bởi vậy, bạn nên biết đâu là chánh pháp để nghe kỹ, thực tập chắc mới tu thành chính quả. Đó cũng là nội dung bài giảng của Thượng toạ Thích Thiện Thuận.

dau-la-chanh-phap-thich-thien-thuan

Nhận biết chánh pháp để tu tập tốt hơn.

Đâu là chánh pháp của chúng ta

Sau 200 năm khi Phật tổ qua đời thì mới chép kinh, từ việc thuộc lòng bằng cách truyền miệng từ người này sang người kia thì nhiều người đã phụ thuộc vào sách. Đức Phật dạy chúng ta tu tập phải trải qua hai giai đoạn là nghe và suy nghĩ, rồi mới thực tập.

Nhưng nếu nghe chớp nhoáng để rồi làm sai sẽ tăng thêm sân hận và gây trở ngại trên con đường tu tập của mình.

Video thuyết pháp Đâu là chánh pháp – Thích Thiện Thuận

Chúng ta cách Phật đã xa nên đối với Phật pháp ta xem thường rồi buông ra trong quá trình tu tập đã mất đi rồi nên không còn gói gọn giá trị của Phật dạy khi truyền dạy. Khiến chúng ta không biết đâu là chánh pháp, đâu là không phải.

Với bài thuyết pháp đâu là chánh pháp của thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn chánh pháp là gì, học tập và thực hành như thế nào cho đúng.

Thời nay ai cũng cho rằng đây là thời kỳ mạt pháp, nên chúng ta không nghe được điều gì từ Đức thế tốn, nghe ba lần là mất gốc cộng thêm tập quán của con người. Xưa kia các tăng ni, tu sĩ là người chỉ phải tu tập thôi, nhưng ngày nay thì lại khác.

Chính vì vậy, khi chúng ta tu tập thì càng phải giữ giới luật nghiêm túc hơn khi tu tập để đạt được thành quả tốt hơn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart