Đạo Phật và tín ngưỡng dân gian – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp Đạo Phật và tín ngưỡng dân gian được Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại Chùa Đại Tòng Lâm trong Hội Thảo Hoằng Pháp Toàn Quốc 2015.

dao-phat-va-tin-nguong-dan-gian-thich-phap-hoa

Đạo Phật và tín ngưỡng dân gian luôn có sự đồng hành trong Phật tử

Đạo Phật và tín ngưỡng dân gian song hành

Những Phật tử đi chùa rồi tu hành hàng ngày tại nhà nhưng có những giáo lý đạo Phật mà va chạm với người thân trong gia đình. Đó cũng như sự va chạm giữa đạo Phật và tín ngưỡng dân gian.

Tất cả chúng ta đang tu tập và để về bên chư Phật, vươn lên cuộc sống bằng chánh kiến của người học Phật, cùng những tu tập kiên định của chính mình.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1539&v=o0wAemnoNxw

Video Đạo Phật và tín ngưỡng dân gian – Thích Thiện Thuận

Tín ngưỡng là những hệ thống là để chúng ta lý giải những gì xảy ra và gửi gắm tâm nguyện cho thần linh để thần linh ban cho mình những điều mình mong muốn. Chúng ta đến đình đài, miếu mạo là để cầu phúc cho mình.

Chúng ta là người gieo nhân, gặp quả chứ không ai bạn cho bạn điều đó. Tín ngưỡng dân gian có những thứ mê tín khiến nhiều người đi theo và làm chúng ta đi theo.

Đức Phật là người đã tu thành chánh quả và giác ngộ ra cuộc đời này có rất nhiều điều. Bởi vậy, đức hạnh của người, pháp của người trải qua hàng ngàn năm đã được tin tưởng là đúng. Do đó khi chúng ta học theo Phật là tu tâm, giúp tâm định, khởi tâm thiện, từ đó sống tốt đẹp hơn. Đúng với câu tốt đời đẹp đạo.

Có rất nhiều mối tương quan và sự khác biệt giữa Đạo Phật và tín ngưỡng dân gian, khi bạn nghe bài thuyết pháp của thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ hiểu rõ hơn về điều này.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart