Cửa Vô Sinh – Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Bài pháp thoại Cửa Vô Sinh được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại chùa Cam Lộ, Xóm Hạ, Làng Mai trong khóa An Cư Kiết Đông vào ngày 16 tháng 12 năm 2010.

cua-vo-sinh-thich-nhat-hanh

Cửa Vô Sinh

Đức Thế Tôn đã từng dạy rằng con người ta thường bị mắc kẹt giữa các ý niệm có và không, thường và đoạn. Ngài cũng dạy rằng ta không nên bị mắc kẹt vào những biên kiến ấy, một cái là thường, một cái là đoạn. Cho nên khi tu tập cần phải nhìn nhận rõ tính không thường, không đoạn của năm uẩn con và sự vật quanh uẩn con

Tuệ giác vô thường cho ta thấy rằng không có gì được gọi là sự tồn tại đích thực ,tất cả đều là biểu hiện tuy có nhiệm mầu nhưng không có gì riêng rẽ, không có bản chất riêng biệt, cái này rồi mới có cái kia và ngược lại ,cái này tồn tại trong cái kia và cũng ngược lại.

Mục đích quan trọng nhất của người tu là tu tập làm sao để không còn bị vướng bận vào vòng tuần hoàn sinh tử và tìm đến được sự tự do to lớn hơn hết mọi sự. Và sự nghiệp to lớn nhất của người tu là sự giác ngộ, giác ngộ sẽ đưa người tu vượt qua sự sinh tử.

Đừng phí hoài cuộc đời để đi tìm những thứ hư ảo ở cõi nhân gian ,chúng chóng đến nhưng cũng chóng qua như một cơn gió.

Cửa Vô Sinh – Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Bài pháp thoại Cửa Vô Sinh của Thiền sư Thích Nhất Hạnh mang nhiều bài học sâu sắc, giúp người tu tập nhìn nhận các vấn đề một cách mới mẻ, đúng đắn hơn. Hãy cùng lắng nghe để xem ta có thể học hỏi được gì nhé!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart