Chân dung Đức Phật – Thích Thiện Thuận (4 phần)

Chân dung Đức Phật gồm 4 phần do Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng ngày 16/11/2014 tại Khoá Huân Tu lần thứ 16 tại Viện Chuyên Tu Đồng Nai.

Chân dung Đức Phật ở trong tâm mỗi chúng ta

Chân dung Đức Phật ở trong tâm mỗi chúng ta

Chân dung Đức Phật như thế nào?

Đức Phật nhập diệt 2500 năm rồi, chúng ta sinh ra không thấy được Đức Phật chính diện. Nhiều người nói đây là thời mạt Phật. Mình cách Phật quá xa, tu theo phong trào, nên mình không có cảm xúc. Tuy nhiên, khi học tứ động tâm – nơi những thánh tích của Đức Phật, nhưng khi đến tận nơi, cảm xúc của mình mới dâng trào.

Video Chân dung Đức Phật – Thích Thiện Thuận phần 1, phần 2, phần 3, phần 4

Hình ảnh Đức Phật trong tâm chúng ta là hình ảnh mơ hồ, vì ta không thấy được chân dung Đức Phật chân thật. Phật mình không thể tưởng tượng ra được, mình chỉ thấy tượng của Đức Phật thôi mà không thấy chân tướng của Đức Phật.

Có chùa thờ Phật đứng, có chùa thờ Phật ngồi, Phật nằm, rốt cuộc Phật có hình tướng như thế nào, hình ảnh ra sao. Bài thuyết pháp của Thầy Thích Thiện Thuận sẽ lý giải cho Phật tử để lúc hành trì có thể tự tâm quán chiếu được hình ảnh Phật trong 4 phần.

Trong kinh điển người ta dùng chữ Thánh tượng, Bảo tướng để nói về chân dung Đức Phật.

Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp với chúng ta không thể thấy hết điều này, chúng ta chỉ có dựa vào ảnh Phật để nói về vẻ đẹp này. Bởi vậy, hình Phật ở mỗi nước có hình dáng khác nhau.

Bởi vậy, khi chúng ta hình dung Phật như thế nào thì chỉ có thể là ở trong tâm của bạn, trong cảm nhận của bạn chứ không phải ở bên ngoài.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart