Thuyết pháp Câu chuyện khúc gỗ trôi sông – Thích Thiện Thuận

Pháp thoại Câu chuyện khúc gỗ trôi sông do Thượng toạ Thích Thiện Thuận &  Thích Chúc Thiện thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu 2 Đồng Nai vào ngày 15/11/2015.

cau-chuyen-khuc-go-troi-song-thich-thien-thuan

Bài thuyết pháp hay về khúc gỗ trôi sông như con đường tu tập

Câu chuyện khúc gỗ trôi sông như người tu tập

Câu chuyện khúc gỗ trôi sông như con người chúng ta nếu biết tu tập và tu tập đúng cách thì dù có bị ngâm trong sống, trôi trong nước nhưng tâm và thân mình vẫn trong sáng vẫn từ bi.

Mỗi người chúng ta nên chánh tín phát tâm, khi chúng ta tu tập học theo lời Phật, hoc theo đức hạnh của Phật.

Video Câu chuyện khúc gỗ trôi sông – Thích Thiện Thuận

Chúng ta là những người có duyên mới có thể nghe thuyết Pháp, cũng vì vậy mà con người chúng ta được trang bị thêm những tri thức của Phật Pháp giúp mình sống từ bi hơn, tốt lành hơn, tâm hồn thanh thản hơn.

Khúc gỗ không tắt qua hai bờ, không chấp ngã nhưng phải để tâm rỗng, tâm không để bước vào cảnh giới không. Chúng ta có tâm không cố chấp để giúp chúng ta thấy Phật, thấy lòng mình thanh thản.

Mỗi chúng ta nếu biết tu tập, biết tạo ra những điều lớn lao trong cuộc đời này. Mình thấy Phật thì chúng ta lúc nào cũng an lạc. Cũng như khúc gốc muốn trôi ra biển lớn thì không được tấp vào hai bờ. Cũng như chúng ta tu tập không bị chướng duyên thì mới thấy được chánh đạo, hội nhập được chân lý của đạo Phật.

Chúng ta khi nghe bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận thì cũng là lúc chúng ta gặp được duyên lành thì chúng ta mới có kết quả tu tập tốt.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart