Cần Giới Khổ Dưới Ánh Sáng Chánh Niệm – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Bài giảng Cần Giới Khổ Dưới Ánh Sáng Chánh Niệm được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại Xóm Hạ, Làng Mai vào ngày 15 tháng 12 năm 2005.

can-gioi-kho-duoi-anh-sang-chanh-niem-thich-nhat-hanh

Cần Giới Khổ Dưới Ánh Sáng Chánh Niệm

Sống ở đời thì khổ đau, mất mát là nhưng chắc chắn ai cũng phải từng trải qua một lần trong đời. Có người may mắn khi chỉ phải gánh chịu khổ trong chốc lát rồi lại sẽ tìm được đến hạnh phúc. Nhưng lại có nhiều người khác phải gánh đau khổ từ lúc lọt lòng mẹ cho đến lúc lìa bỏ thế gian. Vậy làm thế nào để giải thoát cho bản thân khỏi những nỗi khổ?

Muốn được giải thoát khỏi nỗi khổ đau thì ta phải tìm ra căn nguyên gây ra những khổ đau ấy .Và muốn tìm được căn nguyên ta phải học cách thực hành chánh niệm .Con đường chánh niệm sẽ đưa ta đến sự giải thoát chính là sự giác ngộ. Một khi đã tìm được sự giác ngộ tự khắc nỗi đau sẽ được chuyển hóa .

Chánh niệm về sự khổ đau sẽ làm cho con người ta nhận ra được những yếu tố làm của hạnh phúc đang hiện diện ở thời khắc hiện tại và ngăn ngừa những việc làm xấu đưa tới việc phải trả giá sau này.

Thực hành chánh niệm không cần phải làm điều đó quá cao siêu mà trước hết hãy tập kiểm soát bước chân và hơi thở của chính mình trước. Khi ta kiểm soát được hơi thở của mình cũng có nghĩa là ta đã biết làm thế nào để tiết cảm ,tiết chế được suy nghĩ và việc làm sai trái. Và từng bước chân của ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn trên từng chặng đường.

Cần Giới Khổ Dưới Ánh Sáng Chánh Niệm – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Để hiểu thêm những ý nghĩa của bài giảng Cần Giới Khổ Dưới Ánh Sáng Chánh Niệm chúng hãy cùng lắng nghe phần video chi tiết này nhé!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart