Bài thuyết pháp Căn bản tụng niệm của Đại đức Thích Pháp Hoà

Căn bản tụng niệm là một bài giảng của Đại đức, Giảng sư Thích Pháp Hoà. Đây là một trong những bài giảng sẽ hướng dẫn cho các Phật tử biết cách căn bản tụng nhiệm tại nhà. Sau đây là phần video và tóm tắt nội dung của bài giảng nếu bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu.

Video bài giảng Căn bản tụng niệm của Đại đức Thích Pháp Hoà.

can-ban-tung-niem-thich-phap-hoa

Thầy Thích Pháp Hòa -Trụ trì thiền viện Trúc Lâm ( Canada)

Bài giảng Căn bản tụng niệm được Thầy Thích Pháp Hoà thuyết pháp tại chùa Hải Đức, Regina, Canada ngày 22/11/2009, trong buổi sinh hoạt Phật pháp trong dịp rằm tháng 10. Trong bài viết này Thầy đã dạy cho các Phật tử các nghi lễ, đó là cách căn bản tụng niệm – một điều rất quan trọng trong các tôn giáo.

Trong Phật pháp có Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Với những Tăng bào đang tu theo Ngài là các Phật tử. Bổn phận của Tăng là hoà hợp, thanh tịnh, độ sinh. Có những người có âm điệu tụng hay thì truyền đạt các bài pháp tốt hơn. Vì vậy tụng niệm rất quan trọng.

Trong bài giảng của Đại đức Thích Pháp Hoà đã giáo dục cho các đệ tử cách tụng niệm làm sao để có thể truyền tải Phật pháp tốt nhất, không chỉ thế mà còn có thể giúp những người nghe chúng ta tụng niệm có thể tĩnh tâm và đi vào tình trạng thiền tốt hơn.

Trong Phật pháp có căn bản tụng niệm và và đa âm tụng niệm. Song dù tụng niệm như thế nào thì cũng giúp truyền tải cái tâm và có thể giúp người thoát tục.

Bởi vậy mỗi người đều nên biết cách căn bản tụng niệm nhằm giúp mình truyền tải những lời của Phật dạy tốt nhất, nhưng cũng có thể giúp người độ sinh. Đó cũng là cái phúc đức mà chúng ta sẽ có được.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart