Bóng trăng đáy nước – Thích Thiện Thuận

Bóng trăng đáy nước là một trong số những bài thuyết giảng về Phật pháp của Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng trong chuyến hoằng pháp nước Úc tại chùa Thiên Phước.

bong-trang-day-nuoc-thich-thien-thuan

Bóng trắng đáy nước như cuộc đời vô thường, giả tạm

Bóng trăng đáy nước như cõi đời giả tạm

Kiếp sống của con người như bóng trắng đáy nước, cuộc đời là giả tạm, là không thật.

Những vấn đề không thật về sắc pháp. Sắc tức thì không, không tức thì sắc.

Chúng ta có thể bằng mắt thì gọi là sắc pháp, đó là những thứ ta cảm nhận được.

Video thuyết pháp Bóng trăng đáy nước – Thích Thiện Thuận

Chúng ta khi chết đi thì cũng chỉ về bới cát bụi.

Con người nếu biết được sống trong hoàn cảnh, nhìn thấy mà thấy sự đau khổ trong đó ta sẽ thấy bản chất của cái không trong chính mình.

Bản chất của cuộc sống là thế, nhưng mục đích của chúng ta là gì, chúng ta chỉ cần nhìn thẳng vào nó.

Ái ý tưởng, cái ý niệm và cái không thật mà nếu là một pháp thì chịu sự sinh diệt. Những ý tưởng mà mình hiểu, những quả mà chúng ta hiểu được, chứng được.

Khi chúng ta học Phật thì phải thấy cái không của sắc pháp, mới có thể gạt ra mọi sự vướng bận của trần thế mới có thể tiếp cận đến những điều sâu xa trong tâm hồn, mới có thể tĩnh tâm. Vì khi đó chúng ta thấy đuợc bản chất không của mọi vật.

Trong bài thuyết pháp Bóng trăng đáy nước của Thượng toạ Thích Thiện Thuận sẽ đưa ra cho chúng ta rất nhiều những điều mà có thể đọc rất nhiều Phật pháp sẽ không hiểu được thì sẽ được lí giải tại đây.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart