Bốn điều cần có – Thích Pháp Hoà

Bài pháp thoại Bốn điều cần có do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Hải Đức, Regina, Canada nhân dịp Lễ Phật Đản 2016.

bon-dieu-can-co-thich-phap-hoa1

Bốn điều cần có mà Đức Phật lý giải cho người tu và người đời

Bồn điều cần có khi tu tập là gì?

Đã có người hỏi Đức Phật như sau:

Làm thế nào để có thể thành tựu được trí tuệ của mình?

Làm thế nào để tìm ra được nghiệp cho mình?

Làm thế nào để có tình bằng hữu khăng khít?

Làm thế nào để ta sống ở thế giới này rồi sang thế giới khác nhưng vẫn tránh được những phiền não?

Video bài thuyết pháp Bốn điều cần có – Thích Pháp Hoà

Bất ai trong chúng ta cũng cần có trí tuệ để chúng ta biết được đường đời và đường đạo chúng ta đi như thế nào. Chúng ta cũng cần có tuệ giác.

Người tu có sự nghiệp của người tu, người đời có sự nghiệp của người đời. Khi chúng ta có được sự nghiệp là do chúng ta chuyên cần.

Mỗi người phải có lòng quảng đại, khoan dung thì sẽ có mọi tình nghĩa với những người quanh mình. Nếu chúng ta không có lòng khoan dung thì không thể làm bạn, không thể sống chung vui vẻ với bất kỳ ai cả.

Khi mình muốn cầu được cái cao thượng thì phải hạ mình xuống tận cùng, nhưng khi đã xuống tới tận cùng thì mình cũng phải mở lòng mình ra, đó là tinh thần quảng đại. Khi mình mở lòng thì bất kỳ ai cũng sẽ sống với mình như thế.

Để không phiền não ở kiếp này và kiếp khác thì phải sống chân thật, có giới đức, có can đảm và bố thí. Khi có điều đó thì sẽ giúp con người thoát khỏi những phiền não để đi trên con đường hạnh phúc. Tâm tịnh và nhìn thấu mọi sự việc.

Đó là bốn điều cần có không chỉ dành cho những người tu tập mà dành cho tất cả mọi người.

Bạn có thể xem thêm bài thuyết pháp của Thượng toạ Thích Pháp Hoà tại đây.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart