Bồ tát tại gia phần 13 – Thích Pháp hoà

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 13 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada vào ngày 16/04/2016

bo-tat-tai-gia-phan-13-thich-phap-hoa

Bồ tát tại gia là một trong những nội dung chính được Thượng toạ Thích Pháp Hoà giảng trong kinh U bà Tắc giới

Bồ tát tại gia phần 13 – Kinh U bà Tắc giới

Qua rất nhiều phần với chủ đề bồ tát tại gia, một trong những nội dung chủ đạo của Kinh U bà Tắc giới đã giúp chúng ta ngấm sâu và thấu hiểu hơn về bộ kinh này.

Video bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 13 của Thượng toạ Thích Pháp Hoà

Trong bài thuyết pháp Bồ tát tại gia của Thượng toạ Thích Pháp Hoà tiếp tục nói về những điều chúng ta nên làm, những hành động hàng ngày thông qua những lời dạy của bộ kinh này.

Phần này nói về Hạng người nào được Pháp thể giải thoát. Ý nghĩa về giải thoát có rất nhiều. Nhưng những ai được giải thoát? Giải thoát tức khi nào mình chết, đó là suy nghĩ của người bình thường. Nhưng với những người tu thì giải thoát là lúc mà chúng ta đối với hoàn cảnh mà tâm chúng ta có thể thoát ra khỏi nó thì gọi là giải thoát.

Trong bài thuyết pháp này, Thượng toạ Thích Pháp Hoà nói về rất nhiều những ví dụ sinh động khiến chúng ta hiểu hơn về quá trình tu tập của mình. Bất cứ điều buồn vui hay khổ đau của mình thì đều là ở nơi mình chứ không phải ở người khác.

Khi nghe bồ tát tại gia phần 13, chúng ta sẽ biết cách quán chiếu để giúp mình có thể giải thoát. Quá trình giải thoát này không phải lúc chết mới thực hiện mà chúng ta cần thực hiện hàng ngày để giúp chính mình có cuộc sống hạnh phúc, thanh thản, an vui hơn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart