Bồ tát tại gia phần 12 – Thích Pháp Hoà

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 12 do Thượng toạ Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada vào ngày 18/04/2016.

bo-tat-tai-gia-phan-12-thich-phap-hoa

Bồ tát tại gia là một trong seri thuyết pháp nhiều phần kinh U bà Tắc giới

Bồ tát tại gia phần 12 – Phẩm giải thoát

Bồ tát tại gia kỳ 12 là bài giảng của cuốn kinh U bà Tắc giới, phẩm thứ 4 trang 47 – Đây là phẩm giải thoát.

Tâm từ bi là nhân, giải thoát là quả. Nhân quả không chỉ nói về làm việc ác sẽ bị quả báo. Nhưng thực chất với tất cả việc làm của chúng ta đều có nhân quả. Trong phẩm giải thoát này là liễu nhân, khi chúng ta không còn những khổ đau, ràng buộc nữa.

Video Bồ tát tại gia phần 12 – Thích Pháp Hoà

Việc giải thoát này là tuỳ thuộc vào tâm của chính mình, khi tâm mình còn vướng mắc thì mình còn không thoải mái, đến khi nào tâm mình định thì chúng ta sẽ được giải thoát.

Thêm nữa tâm chúng ta phải luôn tư bi, vị tha. Chúng ta luôn xem mọi việc đều hạnh phúc thì pháp thân là điều mà sẽ giúp con người có tâm tư an lạc, giải thoát.

Pháp thân – bát nhã – giải thoát, người có trí tuệ thì sinh ở đâu, ăn cái gì thì đều cảm thấy hạnh phúc hết. Còn nếu người sống bằng nhục thân thì sẽ có nhục dục, thì chắc chắn sẽ vẫn chịu chi phối của đời sống và có những đau khổ.

Khi chúng ta học Phật, có bát nhã, ứng thân mình sống thì bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể sống thoải mái, gọi đó là bát thân.

Bài thuyết pháp Bồ tát tại gia phần 12 của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về sự giải thoát của chúng ta.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart