Bồ Tát Tại Gia 61 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới)-Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia 61 (Kinh Ưu Bà Tắc Giới) -Thích Pháp Hòa là một bài giảng không thể nào bỏ qua. Bài giảng Bồ tát tại gia 61 này được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng với giọng đọc rất truyền cảm.

Để cảm nhận về bài giảng bồ tát tại gia 61 này xin hãy nghe video sau:

https://www.youtube.com/watch?v=k-aAt-Y0yiY

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart