Ba thân ba cõi – Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Bài thuyết pháp Ba thân ba cõi được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại chùa Pháp Vân, Xóm Thượng, Làng Mai trong khóa tu mùa đông ngày 09/11/2003.

ba-than-ba-coi-thich-nhat-hanh

Ba thân ba cõi

1.Dục giới

Dục Giới là thế giới của những ham muốn thể xác ,giới tính và những thứ ham muốn khác. Trong dục giới lại có 6 hữu tính khác nhau gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, loài người và cõi trời ở cõi dục.

3.Sắc giới

Ở Sắc Giới các chúng sinh đều thuộc nam tính nhưng đã loại bỏ được hết mọi ham muốn ,dù không ăn uống cũng vẫn sống được nhưng thân xác vẫn tồn tại và còn niềm vui nơi tinh thần. Thế giới này đạt đến cấp độ của cõi thiền .

Chúng sinh ở Sắc Giới không bị chi phối bởi ham muốn nên cũng không có đau khổ .Nhưng chúng sinh ở đây vẫn không thoát được kiếp luân hồi, vẫn phải đau ốm, bệnh tật và chết đi.

3.Vô sắc giới

Vô Sắc Giới là thế giới được xây dựng bởi tâm thức và 4 xứ ( không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng phi tưởng) .Chúng sanh ở sắc giới không tồn tại ở thể vật chất mà tồn tại ở dạng ý thức và họ đã hoàn toàn dứt bỏ được mọi ham muốn ,hưởng lạc.

Ở Vô Sắc Giới chúng sanh không còn phải chịu bất kỳ sự đau khổ nào hết bởi họ không bị chi phối bởi sự ham muốn nào cả ,không phải chịu bất sự đau khổ nào về thể xác vì vốn đã không tồn tại thể xác. Tuy nhiên, họ vẫn không thoát khỏi kiếp luân hồi .

Ba thân ba cõi – Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Kính mời quý Phật tử và mọi người cùng lắng nghe bài thuyết giảng Ba thân ba cõi!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart