Album ảnh Phật thuyết pháp

Ta có thể lựa chọn rất nhiều hình ảnh của Đức Phật. Nhưng trong bài viết này chúng tôi chỉ giới thiệu đến bạn album ảnh Phật thuyết pháp.

album-anh-phat-thuyet-phap-hd

Có rất nhiều hình trong album ảnh Phật thuyết pháp

Những hình ảnh đẹp trong album ảnh Phật thuyết pháp

Trong 80 năm cuộc đời của mình, Phật đã dành hơn 40 năm để thuyết pháp. Vì lẽ đó, mà những hình ảnh Phật trong giai đoạn này cũng nhiều nhất.

Với album ảnh Phật thuyết pháp đầu tiên phải kể đến bức ảnh người giảng cho những Tu sĩ đã từng tu tập trong quá trình khổ tu và tìm tòi con đường tu tập của Phật. Đó cũng là những đệ tử đầu tiên của Phật.

album-anh-phat-thuyet-phap-tai-goc-cay-bo-de

Phật thuyết pháp cho các tăng lữ

Tiếp đến là hình ảnh Phật thuyết pháp với hàng trăm hàng nghìn đệ tử. Đó là những người đã biết đến những lí thuyết trong Đạo của Phật, và đang được Phạt giảng cho từng bước để hiểu hết con đường mà Phật đang đi. Từ đó mà có những giáo lý để truyền cho chúng sinh. Đó cũng là những đoàn tăng lữ đầu tiên của nhà Phật.

Trong những hình ảnh Phật thuyết pháp cũng có hình ảnh Phật giảng Pháp cho một người, hoặc nhiều người. Hầu như những người được nghe giảng trực tiếp từ người đều có giác ngộ và chứng quả la hán.

album-anh-phat-thuyet-phap

Album Phật thuyết pháp cho rất nhiều các đệ tử

Bạn cũng không thể bỏ qua hình ảnh Phật quay lại cung điện để thăm vua cha và thuyết giảng Phật Pháp giúp cho rất nhiều thành viên hoàng tộc ngộ đạo và thoát khỏi khổ hạnh của mình.

Ngoài ra còn rất nhiều những hình ảnh đẹp khi Phật thuyết pháp mà bạn có thể chọn. Trên đây chỉ là một vài bức hình mà bạn có thể chọn trong album ảnh Phật thuyết pháp mà thôi.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart