Bài thuyết pháp Ai an tâm cho mình của Thích Pháp Hoà

Pháp thoại Ai an tâm cho mình là buổi sinh hoạt mang tính vấn đáp được Thượng toạ Thích Pháp Hoà thuyết giảng tại chùa Văn Thù, Hoa Kỳ, ngày 29/04/2018.

ai-tam-cho-minh-thich-phap-hoa

Bài thuyết pháp ai an tâm cho mình giúp bạn hiểu hơn về quá trình tu tập của mình

Có rất nhiều những vấn đề trong quá trình tu tập, tụng niệm kinh phật tại nhà của các Phật tử mà không hiểu mình làm như vậy đã đúng hay chưa. Thì chính bài thuyết pháp Ai an tâm cho mình của Thượng toạ Thích Pháp Hoà sẽ giúp bạn hiểu điều đó.

Trong cuộc sống của mỗi người có rất nhiều bất an trong cuộc sống. Vì vậy người người đều muốn tìm cho mình một nơi để có thể an tâm. Những tri kiến của con người có rất nhiều mà tự lí giải vì điều này là những thấy biết nghi ngờ nên làm mình đau khổ, khổ đau và băn khoăn, làm tâm hồn mình không an ổn được.

Video Ai an tâm cho mình của Thượng toạ Thích Pháp Hoà.

Phật khai mở cho chúng sinh thấy được những tri kiến của bậc giác ngộ, để mình có thể sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Ai an tâm cho mình? Đó là câu hỏi mà cũng là câu trả lời mà trong tâm mỗi chúng ta đều có. Trong bài thuyết pháp của Thầy Thích Pháp Hoà bạn sẽ thấy rõ hơn điều đó.

“Cuộc đời khác nhau chỉ một cái nhìn, đời vui hay khổ tâm mình sáng soi”. Cuộc đời là những điều vô thường mà chúng ta lấy tri kiến đó để nghe, để thấy. Vì lẽ đó bạn sẽ có thể an tâm hay không? Hay ai cho bạn điều đó. Phật cho bạn điều đó. Đó là tri kiến mà Phật đã cho. Phật là người khơi mở cho chúng ta nhận thấy những điều mà chúng ta đang vướng mắc trong cuộc đời. Đó cũng là điều mà bạn nhận được trong bài thuyết pháp Ai an tâm cho mình của Thầy Thích Pháp Hoà.

Shopping cart