Ai Đi Tìm Phật – Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Bài pháp âm Ai Đi tìm Phật được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trình bày tại Xóm Mới, Làng Mai trong khóa tu mùa thu, ngày 30 tháng 11 năm 2003.

ai-di-tim-phat-thich-nhat-phat

Ai Đi Tìm Phật

Này các vị đại đức khi nghe tôi nói rằng ngoài kia không có pháp gì ,đi tìm cầu cần thì lại có những kẻ học nhân nghĩ rằng phải đi tìm kiếm ở bên trong. Họ ngồi xuống bất động, quay mặt vào tường dán vào lớp học cho rằng đó là pháp môn của Bụt, của Tổ nhưng họ đã lầm to. Do cái tính là đạo, quý vị đã nhận cái Vô Minh là ông chủ .

Trong lịch sử Thiền tông của Trung Quốc quý vị sẽ thấy có 2 khuynh hướng thiền,một phái là thiền Công Hán và phái còn lại là thiền Mặc Chiếu .Và hai cái phái đó nó chống nhau kịch liệt , phái chủ sư thiền Công Hán là Thiền sư Đại Tuệ Tông Cảo rất ghét cái việc đạo luật thiền lý thuyết ,tức là việc người ta kẹt vào văn chương quá nhiều nên đã cho đốt hết các bản của Bích Nham Luật để cho người ta đừng có phí thời giờ đi vào các văn luật này. Tại vì đã quá nhiều người dành thời giờ đi là nghiên cứu những nham luật trong cuốn sách đó mà đi ngược lại những lời dạy của Tổ Lâm Tế. Tổ Lâm Tế từng nói “ những lời dạy của người xưa là những khúc xương khô mà ta cứ đi tìm những dòng nước mát có trong đó là ta đã lạc lối “.

Trên đây là một số trích dẫn lời của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong bài pháp âm Ai Đi Tìm Phật để hiểu những lời dạy này mọi hãy chú ý lắng nghe bài giảng nhé!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart