Bài thuyết pháp 8 không của người tu của Đại đức Thích Pháp Hoà – tu đúng chánh trí

Bài thuyết pháp 8 không của người tu được Đại đức Thích Pháp Hoà giảng tại Tu Viện Tây Thiên, Canada ngày 03/08/2018. Đây là một trong những khó tu xuất gia gieo duyên lần thứ 16 giúp các Phật tử biết cách tu đúng đắn.

8-khong-cua-nguoi-thich-phap-hoa

8 không của người tu là bài thuyết pháp giúp bạn tu đúng đường.

8 không của người tu giúp tu đúng chánh trí

8 không của người tu là một trong những bài nói để giúp Phật tử thực hiện khoá tu cộng trú để thấm Phật pháp, thấm kinh trao, thấm những điều lành thiện. Không phải ai cũng có những phước để có thể nghe và biết để người đó có thể tu tập. Phật nói: “Khó thay được làm người, khó thay nghe diệu pháp, khó thay gặp thánh nhân, khó thay để cùng hội ngộ”. “Chư thiện thượng nhân, câu hội nhất xứ”.

Video 8 không của người tu của Đại đức Thích Pháp Hoà.

Đó là những nội dung trong bài thuyết pháp 8 không của người tu giúp cho mỗi người tĩnh tu để có được niềm vui. Vì vậy, tu tập cũng là một trong những điều mà giúp tinh thần luôn khoẻ. Bài thuyết pháp 8 không của người tu của Thầy Thích Pháp Hoà giúp mỗi người hiểu con người có tinh – khí – thần, khi tu tập đúng thì khí đủ, lực đủ và tinh thần minh mẫn.

Đồng thời, trong bài thuyết pháp 8 không của người tu giúp chúng ta không chỉ tu mà khi làm tất cả mọi việc đều phải chú tâm, dành sức lực để mình làm tốt nhất. Nó đều là một quá trình và chúng ta tu tập để gom nó lại và giúp nuôi dưỡng chính mình.

Mỗi bài thuyết pháp của Đại đức Thích Pháp Hoà giúp chúng ta hiểu hơn về Phật Pháp, giúp chúng ta tu tập tốt hơn, đi đúng chính trí. Và 8 không của người tu cũng cho chúng ta đạt được điều này.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart