Bài thuyết pháp 7 đoá sen vàng – Thích Thiện Thuận

Bài thuyết pháp 7 đoá sen vàng do Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng tại chùa Từ Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh nhân Lễ Phật Đản.

7-doa-sen-vang-thich-thien-thuan

7 đoá sen vàng khi Đức Phật đản sinh

7 đoá sen vàng khi Đức Phật đản sinh

Không chỉ người xuất gia mà tất cả mọi cư sĩ tại gia đều có một lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Phật. Ơn của Đức Phật lớn biết chừng nào.

Bài thuyết pháp 7 đoá sen vàng của Thượng toạ Thích Thiện Thuận giảng vào đúng dịp Lễ Phật Đản, một trong những buổi lễ mà chúng ta nhớ đến công đức của Phật. Người đã giúp cho chúng ta biết đi đúng trên con đường tu tập.

Video bài thuyết pháp 7 đoá sen vàng – Thích Thiện Thuận

Tu tập là một quá trình mà chúng ta biến đổi về Thân – Tâm – Thức để giúp chúng ta hiểu rõ nhân quả trong cuộc đời và hiểu đúng về những gì mú chúng ta đang sống trong cuộc đời này.

Khi Thái Tử Tất Đạt Đa vừa đản sinh, truyền thuyết có những đoá sen vàng nâng gót của ngài nên có bài kệ là 7 đoá sen vàng nâng gót ngọc.

Bàn chân thanh tịnh của một con người thanh tịnh thì đi trên đoá sen thanh tịnh là điều bình thường. Từ những đoá sen Đức Phật đã gửi cho chúng ta một thông điệp: Đó là chúng ta phải tự thanh tịnh hoá tâm hồn mình, hoa sen ở Ấn Độ là bông hoa dành cho thần linh; muốn an lạc trong cuộc đời thì phải tự an lạc thân tâm của chính mình.

Ngoài ra còn có rất nhiều những ý nghĩa về việc Đức Phật đản sinh và nhân quả trong cuộc đời mỗi chúng ta. Chúng ta phải tin nhân quả và giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart