4 pháp tăng trưởng bồ đề tâm – Thích Thiện Thuận

Phát tâm bồ đề là điều mỗi Phật tử phải học khi muốn thành tựu trên con đường tu tập của mình. Pháp thoại 4 pháp tăng trưởng bồ đề tâm của Thầy Thích Thiện Thuận sẽ giúp bạn phát tâm bồ đề.

bon-phap-tang-truong-bo-de-tam-thich-thien-thuan

Pháp tăng trưởng bồ đề là để chúng ta học hỏi và thay đổi

4 pháp tăng trưởng bồ đề tâm của Phật giáo

Khi chúng ta phát tâm bồ đề, thì cũng cần phải tăng trưởng tâm đề bồ lên. Có 4 pháp tăng trưởng bồ đề tâm mà bạn có thể áp dụng trong cuộc sống.

Đây là phương pháp được rút ra từ chuyển nữ thân trong Đại Tạng Kinh. Đức Phật dạy các Pháp để nuôi lớn tâm bồ đề, để người nữ chuyển thành thân nam.

Video thuyết pháp 4 pháp tăng trưởng bồ đề tâm – Thích Thiện Thuận

Thứ nhất Tịnh Tâm – luôn giữ tâm trong sạch, đơn giản, không sống gian dối. Luôn an trú trong thiền định, tâm không giao động. Chúng ta luôn tâm niệm trong lòng mình là phải tu tập, chứ không phải rảnh rỗi mới làm. Khi chúng ta có tạp niệm thì cũng như ly nước có thể đá sỏi để làm nước tràn ra ngoài, như tâm chúng ta cũng thế, bị động tâm.

Thâm Tâm – là tâm từ bi của con người, luôn sống từ ái, yêu thương mọi người, bớt đi khổ đau, tăng lên niềm an lạc.

Phương Tiện – đó là điều quan trọng để giữ tâm bồ đề.

Chẳng xả tâm bồ đề – luôn luôn ghi nhớ tâm bồ đề của mình, chứ không phải chỉ khi đi chùa, chỉ khi niệm Phật mới nhớ giữ tâm bồ đề.

Chúng ta mới thấy cảnh mới phát tâm, còn Bồ tát không thấy cảnh mới phát tâm.

Chúng ta phải tu tập làm sao để không thấy hoàn cảnh nhưng vẫn khởi tâm từ.

Pháp thoại 4 pháp tăng trưởng bồ đề tâm của Thầy Thích Thiện Thuận sẽ mang đến cho ta những hiểu biết để tăng trưởng trên con đường tu tập.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart